Support Center

Vilkår og betingelser

Last Updated: Feb 14, 2017 01:36PM CET


Disse vilkårene regulerer din avtale for gavekort via gavekortplattformen til DiggEcard, herunder men ikke begrenset til bruk av applikasjon og kjøp/bruk av gavekort fra utstedere.
 
DEFINISJONER
Kunden: Bruker av DiggEcard løsning som har laget en DiggEcard brukerprofil og konto
DiggEcard: Videreformidler av gavekort fra butikk eller tjeneste fra Utstedere på DiggEcard sin mobile gavekort katalog app eller andre tjenester
Gavekort: En verdikode utstedt av Utsteder som gir rett på en eller flere varer eller tjenester i henhold detaljer på Gavekortet.
Utsteder: Butikk eller tjeneste som er selger og juridisk utsteder av et gavekort som kan benyttes på et eller flere Brukersted.
Brukersted: Sted hvor en kan innløse Gavekort
Kjøper: Kunde som kjøper gavekort til Mottaker
Mottaker: Kunde som mottar gavekort fra Kjøper
Bruker: Kunde som bruker gavekort på gyldig Brukersted
 
INNLEDNING
Dette er en avtale mellom DiggEcard og Kunden om formidling av gavekort fra Utsteder.
Avtalen gir Kunden rett til å benytte mobilkonto, bankkort og telefonregning som betalingsmiddel for kjøp av gavekortene som til enhver tid formidles. Kunden er ansvarlig for å holde seg oppdatert om hvilke gavekort m/betingelser som kan kjøpes via mobilapplikasjonen. Oversikt over tilgjengelige gavekort m/betingelser, priser og betalingsmåter finnes under tilgjengelige gavekort tilbydere i appen.
Avtalen gir Utsteder rett til å belaste kundens bankkort / telefonregning med prisen for de produktene som kunden kjøper med tillegg for oppgitte gebyrer.
 
OPPRETTELSE AV BRUKERKONTO
Brukerkonto opprettes ved å laste ned DiggEcard applikasjon og registrere seg der. For å kunne opprette en konto må en Kunde verifisere seg selv med 3. parts SMS verifikasjon. Enhver bruk av løsningen krever gyldig brukerkonto og kjøp og bruk av gavekort krever i tillegg PIN bekreftelse.
 
KJØP AV GAVEKORT
Kjøp av gavekort gjennom DiggEcard skjer enten gjennom DiggEcard appen eller en av våre websider, herunder men ikke begrenset til diggecard.com og bedriftsgavekort.no.  For å kjøpe gavekort må du være over 18 år. Alle priser som oppgies er i norske kroner ink mva.

Gavekort som du kjøper gjennom en av våre Tjenester er utstedt av 3. parts butikker og leverandører, felles benevnt som Utsteder og kan brukes på tilhørende Brukersteder.

Gavekortets betingelser er satt av Utsteder og vil følge deres generelle vilkår, i tillegg Gavekort spesifikke øvrige betingelser som er , men ikke begrenset til, utløpsdato, kjøpsbetingelser og andre kjøp og benyttelses begrensinger. En oversikt over disse betingelser vil du finne på baksiden av Gavekortet i appen og på Utsteders hjemmeside. Du er pliktig til å sette deg inn i disse betingelsene før kjøpet av gavekort. Hvis du har spørsmål til vilkår fra Utsteder utover det som finnes i appen, ta kontakt med den respektive Utsteder.

En Usteder av Gavekort er fult ansvarlig for alle forhold vedrørende Gavekort tilbudet de tilbyr både direkte og indirekte, herunder men ikke begrenset til juridisk ansvarlig for mulighet til å innløse gavekortet, ansvarlig og juridisk motpart ved konkurs og ansvarlig for kvalitet på de varer og tjenester som er levert. DiggEcard er kun videreformidler av gavekort og har ingen ansvar for overnevnte og du må i tilfelle manglende eller feil leveranse rette dine krav mot den respektive Utsteder.

Ved inngåelse av denne avtale frasier du deg enhver rett til å rette krav mot DiggEcard direkte eller DiggEcard sine selgere, partnere, forhandlere, affiliates eller videreformidlere vedrørende krav som omfatter Gavekortet du innehar fra en Utsteder

Utover dette er hverken DiggEcard eller Usteder ansvarlig for misbruk av ditt gavekort i tilfelle det eller din mobiltelefon blir stjålet. 

 
BETALING
Betaling hos DiggEcard foretas enten med betalingskort eller på mobilregningen. All kommunikasjon er kryptert og sertifisert av våre partnere.

De data du opplyser i forbindelse med et kjøp betalt med kredittkort er krypterte (SSL) og det er kun Betalingspartner som kan lese dem. DiggEcard eller andre har ingen mulighet for å lese dataene.
Beløpet for varene trekkes først når gavekortet er bekreftet ønsket kjøpt med din 4 siffret pinkode. Det kan aldri trekkes et større beløp enn det du har godkjent ved kjøpet.
 
KORTSIKKERHET
Alle transaksjoner som involverer bruk av bankkort (VISA/Mastercard) blir behandlet av Betalingspartner. Betalingspartner med partnere leverer betalings-, kort- og informasjonsløsninger og tilbyr en sikker elektronisk betalingsløsning. Betalingspartner sørger for at all kortinformasjon blir oppbevart sikkert og i henhold til kortselskapenes regelverk. Ingen opplysninger om betalingskortet blir lagret i applikasjonen eller hos DiggEcard.
 
BRUK AV GAVEKORT
Gavekort som Mottaker har fått tilsendt, enten fra Kjøper eller direkte fra Brukersted kan brukes der Brukersted har gitt det gyldighet. Denne infomasjonen finnes på gavekortets bakside i appen. Kortet brukes enten ved fysisk oppmøte hos godkjent Bruksted eller på oppgitte nettsteder. Gavekortet kan brukes som definert i gavekortets betingelser og må brukes innen utløpsdato. Etter utløpsdato er Gavekortet ikke gyldig lenger.
 
PERSONVERN
Behandling av personopplysninger er i Norge regulert i en egen lov, lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 med tilhørende forskrifter. Dette regelverket oppstiller krav til behandling av personopplysninger, og ivaretar Kundens rett til å bli beskyttet mot utidig innblanding i privatlivet.
DiggEcard behandler personopplysninger i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler. Informasjon om personvern finnes på datatilsynet.no
 
OPPSIGELSE
Kunden har til enhver tid rett til å si opp avtalen. Dette gjøres ved å avinstallere mobilapplikasjonen.
DiggEcard kan si opp avtalen med kunden med forutgående skriftlig varsel dersom DiggEcard stanser å tilby produktet, endrer produktet vesentlig eller det av andre årsaker blir uaktuelt å opprettholde avtalen. Dersom DiggEcard sier opp avtalen vil restverdi på mobilkontoen refunderes.
 
ANGRERETT
Angrer du kjøpet av et gavekort kan det angres innenfor 14 dager. Angreretten gjelder fra det tidspunktet gavekortet er bekreftet.
Du kan angre kjøpet ved å sende inn angrerettskjema sendt til deg på din registrerte epost til support@diggecard.com 
Når du har sendt i retur vil vi kreditere det betalte beløpet og sette penger inn på din konto innen 8 dager under forutsetning at gavekortet ikke er benyttet. 
 
VERNETING
Enhver tvist, som involverer DiggEcard, er underlagt norsk lov og avgjøres i norsk domstol.
 
SUPPORT OG TILGJENGELIGHET
Har du spørsmål, er du alltid velkommen til å kontakte oss i vårt kundesenter på http://help.diggecard.com eller via e-post support@diggecard.com.  Alle henvendelser som dreier seg om kjøp og bestilling vil bli besvart innen 24 timer

Contact Us

5803cb250573ccb0bae906886c597aee@diggecard.desk-mail.com
http://assets1.desk.com/
false
desk
Loading
seconds ago
a minute ago
minutes ago
an hour ago
hours ago
a day ago
days ago
about
false
Invalid characters found
/customer/en/portal/articles/autocomplete